กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVIC-19

*เรื่อง .. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVIC-19**

**ผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2563**

**สมัครได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทางเว็บไซต์ htps://activefam.anamai.moph.go.th/register**

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ