ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนศรีปทุม (รหัสสายทาง สข.ถ 7-0002)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)