ประกาศร่างจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนภาษีเจริญ