ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร จำนวน 130 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ อสม. กรรมการชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมปลูกต้นไม้ #ต้นทองอุไร จำนวน 130 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

❤️🌴❤️โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามในชุมชน โดยโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ บริเวณถนนศรีปทุม ใกล้กับตลาดน้ำบ้านพรุ