งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1

วันนี้21/11/65 งานป้องกันและควบคุมโรค ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จำนวน 10 คน เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก


สอบถามข้อมูล