รับมอบเตียงผู้ป่วย จากคุณมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต ซึ่งบริจาคให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
วันนี้ 21/11/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การบริหารงานของนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายอมเรศ นันต์ธนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายวิวเนตร สายสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบเตียงผู้ป่วย จากคุณมูลสิทธิพงศ์ มากชูชิต ซึ่งบริจาคให้กับเทศบาลเมืองบ้านพรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ 🙏🙏

📸 ภาพ : กองสวัสดิงานสังคม
📝ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล