โครงการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🧍‍♂️🧍‍♀️วันนี้18/11/65 เวลา 15.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายวิวเนตร สายสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ🧍‍♂️🧍‍♀️
🧍‍♀️🧍‍♂️การประชุมในวันนี้ มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพชุมนุมและโรงเรียนบ้านโปะหมอ เข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ🧍‍♂️🧍‍♀️
📸 ภาพ : กองสวัสดิการสังคม
📝ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.

สอบถามข้อมูล