ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง การตรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร์

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ💥
⭐️เรื่อง .. การตรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร์⭐️
‼️สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอให้บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง
📌ไปติดต่อขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง เพื่อย้ายเข้าทะเบียนที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เมื่อพ้นระยะเวลา 45 วัน นายทะเบียนจะจำหน่ายรายการบุคคลที่ไม่ติดต่อขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางทั้งหมด📌

ในภาพอาจจะมี ข้อความ