เทศบาลเมืองบ้านพรุร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่แจกวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่

🐂💉วันที่16/11/65 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ แจก #วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่💉🐂
📌ในวันนี้ท่านใดเลี้ยงโค-กระบือ สามารถมาได้รับได้ #ฟรี‼️หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ถึงเวลา 11.00 น.และกรุณานำกระติกพร้อมน้ำแข็งมาด้วย📌
📌หากท่านใดไม่สามารถมารับวัคซีนได้ในวันนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ📌
💊💉สำหรับวัคซีน 1 ขวด สามารถฉีดโค-กระบือ ได้ 20 ตัว ตัวละ 2 ซีซี และเก็บไว้ในตู้เย็น (ช่องธรรมดา) และวัคซีนที่เปิดใช้แล้วสามารถใช้ได้ตลอดจนกว่าจะหมดอายุวันที่ระบุข้างขวด💉💊
📌#ห้ามฉีดในโค-กระบือ ที่มีอายุต่ำกว่า 4 เดือน📌
🙏#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ ศุปสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ที่มาอำนวยความสะดวกในวันนี้🙏
💊💉🐂🐄🐃💊💊🐂🐄🐃💉💊
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล