โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ อสม. ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันที่ 15/11/65 เวลา 13.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมร่วมกับ อสม. เทศบาลเมืองบ้านพรุ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ อสม. ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
👉ในวันนี้นอกจากคณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุยกับอสม. เพื่อมอบหมายนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 แล้ว มีพิธีมอบเกียรติบัตร “หน้าบ้านน่ามอง ผู้ว่าฯ ชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง” ให้แก่บ้านของอสม.ที่เข้าร่วมโครงการและมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ได้แก่ 🏆นางนิตยา ชุมละออ🏆 ประธานอสม.เขต 6👈
👉จากนั้นนายทัศนะ ประทุมวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้มาให้ความรู้ เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกและการคัดแยกขยะ👈
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล