ขอเชิญชวนผู้ที่มีหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้ที่มีหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สามารถแจ้งความประสงค์และกรอกแบบสำรวจได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดแบบสำรวจ