กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2566 ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนบ้านพรุธานี ทั้ง 2 ฝั่ง

วันที่11/11/65 เวลา 14.00 น.เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง ประชาชนชุมชนเขต 6 ร่วมกิจกรรม “#เราทำความดี ด้วยหัวใจ” #โครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2566 ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนบ้านพรุธานี ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
🤝😊❤️🤲🪴🌳🌼🌼🌳🪴🤲❤️😊🤝
😊🙏เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้🙏😊
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล