การปิดถนนจัดงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢

เรื่อง..การปิดถนนจัดงานในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🚫🛵🚗🏍🚫

📌หากต้องการปิดถนน เพื่อจัดงาน ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตปิดถนน ที่ สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง📌

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง

🚫🛵🚗🏍🚫

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ