ร่วมออกฉีดน้ำผสมยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านโปะหมอ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และรถดับเพลิงเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดจากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำผสมยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านโปะหมอ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนวัดเทพชุมนุม เวลา 09:00น. เป็นต้นไป
.
🎯#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #NewNormal #NewLifestyle