ร่วมออกฉีดน้ำผสมยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 20:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล และ นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล , หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางสาวภักธิพันธ์ บำรุงศรี,ทีมงานเทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ รถดับเพลิงจากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำผสมยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2 เวลา 09:00น. เป็นต้นไป
.
🎯#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ