ร่วมออกฉีดน้ำผสมยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดนัดไข่ทอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 17:00น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล และ นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล และ รถดับเพลิงจากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำผสมยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดนัดไข่ทอง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสดบ้านพรุ 19:30น. เป็นต้นไป
.
🎯#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #NewNormal