ลงพื้นที่บ้านคุณกาญจนา ปะทะโม บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 เพื่อชมการเพาะเลี้ยงชันโรง


👉🐝วันนี้01/11/65 เวลา13.30 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกลุ่มเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่บ้านคุณกาญจนา ปะทะโม บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 เพื่อชมการเพาะเลี้ยงชันโรง🐝
👉🛖🐝เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้นำคณะกลุ่มเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานที่กลุ่มเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ภายใต้ #โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัว
👉🐝🛖การเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคุณกาญจนา ปะทะโมในวันนี้ เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงชันโรง และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนเป็น จุดเรียนรู้เพาะลี้ยงชันโรงในระดับชุมชนต่อไป
🤝🐝🛖🐝🛖🐝🤝
📸 ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล