ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยคลังเลือดเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มาร่วมเพื่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🤝🩸วันนี้02/11/65 เวลา 09.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยคลังเลือดเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มาร่วมเพื่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ 🩸🤝
👉ในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ ประชาชน รวมทั้งนักเรียนมาร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งหมด 20 ราย👈
❤️เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ❤️
🙏เจ้าหน้าที่จากคลังเลือดเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
🙏ผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน
❤️🩸🤲หนึ่งคนให้ หลายคนรับ🤲🩸❤️
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล