ประกาศซื้อพัสดุเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 2,675 ชุด

ประกาศซื้อพัสดุเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 2,675 ชุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อพัสดุเพื่อบรรจุในถุงยังชีพ จำนวน 2,675 ชุด