ประกาศก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 7

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 7