ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 1 1 (ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่) ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และคูระบายน้ำค.ส.ล.ถนนราชพฤกษ์ 1 1
(ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่) ครั้งที่ 2