ประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ตามทะเบียนบ้าน) ปี2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 กับกรมส่งเสริมการเกษตร #เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุจำนวน1241ราย

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ตามทะเบียนบ้าน)
ปี2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 กับกรมส่งเสริมการเกษตร #เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุจำนวน1241ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ดาวน์โหลด
หรือสแกน QR Code

หากไม่เจอรายชื่อตนเอง ขอให้เข้าไปตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์ที่..
>> http://farmer.doae.go.th << โดยพิมพ์รหัสประจำตัวประชาชนแล้วกดค้นหา ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563 #ถือว่าข้อมูลของท่านอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งไปคัดกรองเข้าร่วมโครงการแล้ว