โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปรกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในกลุ่มจังหวัดสงขลา

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปรกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563
〽️วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในกลุ่มจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2563 #ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 〽️
🔸🔹สมัครได้ที่ htpps:forms.gle/ty๓ovm๖TtyQ๖dHyK๖
🔸🔹สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจิราภรณ์ ชนัญชนะ
☎️โทร.082-6250706
รายละเอียดตามที่แนบมาด้านล่างเลยคะ ⏬