ประกาศยกเลิกก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 1 (ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่)

ประกาศยกเลิกก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 1 (ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่)