รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากบริษัททิพยประกันภัย โดยคุณวิทยา โสรัจจาภินันท์ ผู้จัดการภาค และคุณเจิดจันทร์ ปลื้มใจ ผู้จัดการสาขา พร้อมทีมงานทิพยประกันภัย สาขาหาดใหญ่ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมบ้านพรุจิตอาสา มินิมาราธอน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 นี้

วันนี้ 23 กันยายน 2565 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากบริษัททิพยประกันภัย โดยคุณวิทยา โสรัจจาภินันท์ ผู้จัดการภาค และคุณเจิดจันทร์ ปลื้มใจ ผู้จัดการสาขา พร้อมทีมงานทิพยประกันภัย สาขาหาดใหญ่ เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมบ้านพรุจิตอาสา มินิมาราธอน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 นี้
📸ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล