แผนทำความสะอาดถนน ตลาด สถานที่สาธารณะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ #เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19) ประจำเดือนเมษายน 2563

แผนทำความสะอาดถนน ตลาด สถานที่สาธารณะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ #เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19) ประจำเดือนเมษายน 2563