การยื่นลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรายใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก”

เรื่อง.. 💰👧📱การยื่นลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรายใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก”
👉รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา👇👇
📌สอบถามข้อมูล
☎️ โทร. 074-292888 ต่อ 107

งานทะเบียนราษฎร #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล