เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง..เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ จากวันที่ #16พฤษภาคม2563 เป็นวันที่ #1กรกฎาคม2563
และกำหนดเลื่อนการจัดโครงการ #ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2563 จาก #วันที่3พฤษภาคม2563 #อย่างไม่มีกำหนด