ร่วมต้อนรับ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ( IIPOD ) และคณะ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ HATYAI UNIVERSITY

วันที่ 14/09/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นายวรพจน์ ศิวิโรจน์ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ , นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กองการศึกษา , นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายอดินันท์ หนูอุไร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางสาวอารีย์วรรณ มูลติไชย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ( IIPOD ) และคณะ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ HATYAI UNIVERSITY
♦️เมื่อเวลา 09:00น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
โดยร่วมประชุม #นำเสนอข้อมูลการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
…………………………..
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

สอบถามข้อมูล