ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1(ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่).

ประกาศก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1(ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่)

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราชพฤกษ์ 1 (ซอยบ้านหลวงพรเมืองใหม่)