ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเมืองบ้านพรุ 5 (กองทุนสงเคราะห์) เชื่อมกับถนนเอเชีย 3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้เพื่อยกระดับผิวจราจรให้เป็นถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน

กองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ภารกิจกองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุยินดีให้บริการประชาชน

ประโยชน์สุขของประชาชนคือภารกิจของเรา