ประชุมหารือการจัดงานวันสารทเดือนสิบ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ โดยการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลของแต่ละชุมชน

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นางรุจิสา ขุนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนายภมร แพ่งกุล นักสันทนาการชำนาญการ ได้จัดประชุมหารือการจัดงานวันสารทเดือนสิบ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดแข่งขันกีฬาบ้านพรุเกมส์ โดยการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลของแต่ละชุมชน

สอบถามข้อมูล