เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้ประชาชนทุกท่านที่มีสิทธ์ในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถมาลงทะเบียนได้ โดยมีหน่วยบริการจาก ธ.ก.ส. บ้านพรุ มาให้บริการ

วันที่ 07/09/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้ประชาชนทุกท่านที่มีสิทธ์ในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถมาลงทะเบียนได้ โดยมีหน่วยบริการจาก ธ.ก.ส. บ้านพรุ มาให้บริการ
📌ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
📌ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 กันยายน 2566
📌เวลา 80.30 – 16.30
📌จำนวน 100 คิว ต่อ วัน
👉หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 กันยายน 2565 นี้👈
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล