ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ