ลงพื้นที่ตลาดนัดไข่ทอง เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลาดและให้คำแนะนำแม่ค้าในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

วันที่ 26 มีนาคม 2563 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านพรุลงพื้นที่ตลาดนัดไข่ทอง เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลาดและให้คำแนะนำแม่ค้าในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา