ร่วมออกฉีดน้ำทำความสะอาดตลาดป่ายาง และเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดป่ายาง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 17:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และ รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล พร้อมทั้ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล งานเทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ รถดับเพลิงจากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำทำความสะอาดตลาดป่ายาง #และเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดป่ายาง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ) #ล้างตลาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดไข่ทอง เวลา17:00น. เป็นต้นไป
.

🎯#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน 🎯