ประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล, ต่างประเทศ มาพักอาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม

ประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล, ต่างประเทศ มาพักอาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม