ลงพื้นที่สำรวจและติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายอดิศักดิ์ รัตนะ (ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ) นายอุกฤษฏ์ จุทอง (ผู้อำนวยการกองช่าง) นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) พร้อมทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและติดตามการแก้ไขปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ทับหน้า ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 1
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน

  • โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสราญราษฎร์ 3
  • วางท่อประปา เชื่อมต่อโครงการบ้านพราววิลเลจ ถนนชงโค โดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)
    -โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น 1 ซอย 1
  • โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สอบถามข้อมูล