แผนทำความสะอาดถนนและตลาดเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 ) 💪💪💪

แผนทำความสะอาดถนนและตลาดเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19 ) 💪💪💪
🎯#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน 🎯

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ