รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวถนนกาญจนวนิช (ฝั่งตะวันออก) และเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 20:00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และ รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล พร้อมทั้ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ร่วมกับงานเทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ รถดับเพลิงจากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวถนนกาญจนวนิช (ฝั่งตะวันออก) #และเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
🎯#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน 🎯