เทศบาลเมืองบ้านพรุขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตน ดังนี้ ตามรายละเอียดที่แนบ

เทศบาลเมืองบ้านพรุขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตน ดังนี้
(ตามรายละเอียดที่แนบมาเลยจ้า)