ขอแจ้งเรื่อง งดจัดงานประเพณีวันว่าง ทุกวัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีรายชื่อวัด ดังนี้

ขอแจ้งเรื่อง งดจัดงานประเพณีวันว่าง ทุกวัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยมีรายชื่อวัด ดังนี้

วัดเทพชุมนุม
วัดพระบาท
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดปทุมธาราวาส

การงดจัดงานดังกล่าว อ้างตามประกาศเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ในภาพอาจจะมี ข้อความ