ขอแจ้งปิดให้บริการตลาดน้ำบ้านพรุ ชั่วคราวเนื่องจากในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ในวงกว้าง เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ขอแจ้งปิดให้บริการตลาดน้ำบ้านพรุ ชั่วคราวเนื่องจากในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ในวงกว้าง เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าว
เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป