ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัข แมว กระต่ายและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัข แมว กระต่ายและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จุดให้บริการดังนี้