โครงการสำรวจทะเบียนบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣

เรื่อง🏡โครงการสำรวจทะเบียนบ้าน

🏡เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อถนนใหม่เพื่อความเหมาะสม ..
🏡ทำให้บ้านซึ่งมีอยู่เดิมในบางส่วนไม่ถูกต้องตรงกับป้ายชื่อถนน

📍งานทะเบียนราษฏร์ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงจัดทำโครงการสำรวจทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับป้ายชื่อถนนที่ตั้งชื่อใหม่ และออกสำรวจ จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย📍

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ