ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ ครั้งที่ 2

ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ ครั้งที่ 2

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ ครั้งที่ 2