ประกาศแจ้ง ขอให้ประชาชนผู้มีรายชื่อมีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง) มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศแจ้ง ขอให้ประชาชนผู้มีรายชื่อมีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง) มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

📌ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา
📌ตั้งแต่วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563
📌เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
📌สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-311361 ต่อ 306

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ