ประชาสัมพันธ์ความความร่วมมือมายังผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ประกอบการต่างๆ #ให้หลีกเลี่ยงการจอดและให้ความคุมสัตว์เลี้ยง การรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่พักอาศัยเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

🇹🇭💓ข่าวประชาสัมพันธ์💓🇹🇭

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 19 ก.พ.63 โดยจะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน หมู่ 4 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อให้การถวายความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด #สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ความความร่วมมือมายังผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ประกอบการต่างๆ #ให้หลีกเลี่ยงการจอด #และให้ความคุมสัตว์เลี้ยง การรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่พักอาศัย จึงขอความร่วมมือมายังท่านดังนี้
.
.
1.🚧ขอความร่วมมือมายังผู้ใช้รถ ใช้ถนน ผู้ประกอบการร้านค้า หลีกเลี่ยงการนำรถยนต์🛵🚙 รถ จยย. หรือรถอื่นใด มาจอดริมถนนกาญจนวนิชฝั่งขาไป อ.สะเดา ตั้งแต่สะพานข้ามแยกคลองหวะ – เขตติดต่อ สภ.คลองแงะ ในวันที่ 19 ก.พ.2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.00 น. เป็นต้นไป
.
2🚧.ขอความร่วมมือมายังผู้ใช้รถ ใช้ถนน ผู้ประกอบการร้านค้า หลีกเลี่ยงการนำรถยนต์ รถ จยย. หรือรถอื่นใด มาจอดริมถนนกาญจนวนิชฝั่งขาไป อ.หาดใหญ่ ตั้งแต่เขตติดต่อ สภ.คลองแงะ – สะพานข้ามแยกคลองหวะ ในวันที่ 19 ก.พ.2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป

จึงแจ้งมายังผู้ใช้รถ ใช้ถนนในเส้นทางตามวัน เวลาดังกล่าวเพื่อทราบโดยทั่วกัน
.