ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณตรงข้างถังประปา โรงเรียน ญว.๒)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยก
จากถนนศรีปทุม(บริเวณตรงข้างถังประปา โรงเรียน ญว.๒)