กิจกรรมร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าพรุค้างคาว Big Cleaning Day วันสงขลารักษ์โลก

วันที่ 14 ก.พ.2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเหล่าจิตอาสาทุกท่าน อาทิ #ตำรวจทุ่งลุง #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลเมืองบ้านพรุ กิจกรรมร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าพรุค้างคาวBig Cleaning Day #วันสงขลารักษ์โลก ในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ #ขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่าน ที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 🇹🇭🇹🇭💓💓
.
💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭