ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 (บริเวณอู่ช่างดร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 (บริเวณอู่ช่างดร)